خانه  >  خدمات  > خطوط انتقال نفت و گاز
خطوط انتقال نفت و گاز، پالایشگاه و سازه های مرتبط
Gama Logo
گسترش آرمان
مدیریت و اجرا
شرکت مسئولیت محدود
گاما
تمام فنون و ابزار لازم
برای تحقق موفق پروژه
Certifications

Search
 
نفت و گاز در ایران
با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران دارنده یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز در سطح جهان است ، جهت
افزایش میزان انتقال محصولات به کشورهای دیگر از طریق خطوط لوله و همچنین پالایش فرآورده های نفتی و
نگهداری آنها در مخازن مشخص نیاز به برنامه ای اجرایی می باشد تا در زمان مقرر پروزه های تعیین شده ،
جهت بهره برداری ، آماده باشند و بدین وسیله از ورود به مسائلی از قبیل تاخیرات و جریمه دیرکرد جلوگیری
بعمل آید.

پالایشگاه ها
برای استخراج و تصفیه و نهایتا فرآوری نفت و گاز همواره پروژه های عمرانی و فنی متعددی در ایران وجود دارد. 
دقت و کیفیت در اجرا و همچنین طول عمر برای واحدهای صنعتی جز مهمترین فاکتورها بوده و در ساختارهای 
تصفیه و فرآوری بهینه سازی میتواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش میزان تولید گردد.
شرکت "گاما" با در نظر داشتن این موارد و اطلاعات فنی میتواند در بسیاری از این فعالیتها بعنوان یک بازوی 
مشاوره ویا اجرا عمل نموده تا سود دهی را افزایش دهد.

خطوط انتقال
قبل و بعد از فرآوری و تصفیه نیاز به کانالهای ارتباطی وسیع وجود دارد. چاه های نفتی، پالایشگاه ها و ایستگاه 
های تقسیم معمولا در فواصل زیادی از هم قرار دارند. کمک در راستای ایجاد هماهنگی در مطالعات و اجرای این 
دسته پروژه دارای اهمیت بالایی میباشد.

"گاما" با هدف نظارت مستمر بر روند پیشرفت پروژه و هماهنگی آن با برنامه ها (برنامه های عملیاتی و
اطلاعات اجرایی) و همچنین نظارت بر کیفیت محصولات (که اهمیت آن در پروژه های نفتی واضح است) ، قدم در
راه خدمت به کشور برداشته است.
Home